test

Każdy z nas pojawia się na świecie z niepowtarzalną kombinacją różnego rodzaju predyspozycji. Różnimy się m.in. usposobieniem, tempem metabolizmu, sposobem reagowania na stres, budową ciała. Ten indywidualizm związany jest z funkcjonowaniem człowieka w poszczególnych „strefach energetycznych” : strefie myśli (IQ), strefie emocji (EQ) oraz strefie działania (AQ). U niektórych dominuje strefa emocji, u innych strefa działania lub myśli. To naturalny stan rzeczy, którego nie należy oceniać czy wartościować – każdy jest po prostu inny. Dlatego też potrzebujemy indywidualnych rozwiązań odpowiadających na nasze potrzeby w zakresie diety, suplementacji, wysiłku fizycznego a także form relaksu i regeneracji. Niektórzy intuicyjnie wiedzą  jaka strefa energetyczna u nich dominuje. Subiektywne odczucie to jednak często zbyt mało. Wiedzeni doświadczeniem zachęcamy do określenia swojej indywidualnej charakterystyki energetycznej za pomocą jednego z dwóch prostych rozwiązań: skaningowej diagnostyki termoregulacyjnej (STRD) dostępnej nieodpłatnie w ramach promocji w sieci Placówek Partnerskich lub mniej precyzyjnego narzędzia jakim jest test diagnostyczny.