o nas

Instytut Energomedica został powołany w 2005 roku przez:

  • Krzysztof Lewandowski Prezes Zarządu mgr nauk ekonomicznych
  • Krzysztof Krupka Wiceprezes Zarządu dr nauk medycznych
  • Wojciech Tadeusz Krupka Pełnomocnik Zarządu mgr fizjoterapii

Od tego czasu skupia on wokół siebie lekarzy specjalistów, dietetyków, fizjoterapeutów i psychologów – ludzi z pasją, dla których ważny jest zarówno rozwój własny, jak i rozwój otoczenia.

Działalność Instytutu skupia się wokół energii – tej, którą każdy z nas ma w sobie, jak i tej, która przepływa w relacjach międzyludzkich. Czego są pewni twórcy Instytutu, właśnie dzięki energii możemy rozwijać ideę lepszego życia, tj. świadomie podnosić jego jakość i cieszyć się nim w każdej sekundzie jego trwania.

Energia jest fundamentem życia, a wszystko co z nim związane, jest swoistym jej rodzajem. Możemy ją pozyskiwać z pożywienia, ze słońca, ale również z relacji z drugim człowiekiem. Świadomie – bądź nie – dążymy do osiągnięcia równowagi energetycznej określanej jako „harmonia ciała, umysłu i ducha”.

Ruch energii w naszym ciele nigdy nie ustaje dopóki żyjemy. Brak ruchu lub częściowe zblokowanie tego ruchu energii w ciele lub w jego części, umyśle lub emocjach prowadzi do cierpienia a w rezultacie do choroby.