o metodzie STRD

Skaningowa diagnostyka termoregulacyjna – STRD jest badaniem, które wykorzystuje zmienność promieniowania podczerwonego. Koresponduje z innymi badaniami mikrokrążenia skórnego, jak pletyzmografia, laserowa ocena metoda LSCI i może być używana jako metoda alternatywna do wyżej wymienionych. STRD ocenia zmiany pulsacji naczyń mikrokrążenia skóry. Metoda dobrze obrazuje stan układu krążenia oraz układu nerwowego. Obieg skórny jest głównym miejscem termoregulacji człowieka i ma dużą rezerwę pojemności, a tym samym możliwość wyraźnej reakcji naczyniowej w odpowiedzi na bodźce fizjologiczne, metaboliczne, termiczne i farmakologiczne. Metoda jest wystandaryzowana i może być wyznacznikiem całościowej aktywności układu nerwowego na ciało. Ponieważ na ciele wyróżniamy szczególne strefy oddziaływania neuroprzekaźników, dlatego z łatwością możemy otrzymać informacje, jak dany neuroprzekaźnik oddziałuje na ciało, a co za tym idzie jakie są wzajemne relacje pomiędzy nimi. W rezultacie otrzymujemy wiele informacji na temat koherencji mózg – ciało.  W terapii staramy się uzyskać jak największą koherencję pomiędzy mózgiem, emocjami i ciałem oraz wprowadzić element treningu, który utrwala efekt zmiany informacji w ciele.