dlaczego STRD

Jako unikatowa metoda na skalę światową pozwala ocenić wpływ stresu na organizm człowieka w sposób powtarzalny i zgodny z metodologią naukową.

Aktualnie na świecie nie ma jednolitej metody prewencji zdrowia emocjonalnego, która oceniałaby wpływ stresu na organizm człowieka w sposób powtarzalny i zgodny z metodologią naukową. Obecnie, aby wykonać całościową diagnostykę zdrowia psychoemocjonalnego trzeba zrobić wiele różnych analiz. Wszystkie te badania opisują stan organizmu poprzez pryzmat norm anatomicznych czy też chemicznych – natomiast nie są w stanie wykryć zaburzeń z punktu widzenia wpływu stresu na organizm, na tzw. poziomie energetycznym, który przejawia się zmianami ciepła. Klasyczne analizy nie opisują człowieka jako całości, tylko jako zbiór cząstek chemicznych lub narządów.

Badanie STRD pozwala widzieć człowieka jako jedność anatomiczno–chemiczno–psychiczną.

Zapraszamy na stronę poświęconą  diagnostyce STRD.

MOCNE STRONY

 • Naukowa wystandaryzowana metoda diagnostyczna STRD
 • Aktywne wsparcie twórcy metody dr Krzysztofa Krupki oraz całego zespołu Instytutu Energomedica
 • Doświadczony zespół ekspertów z różnych branż i dziedzin : medycyna, ekonomia, finanse, sprzedaż
 • Wsparcie naukowe uczelni wyższych np. Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K Goduli w Chorzowie
 • Własny kierunek studiów z zakresu diagnostyki STRD prowadzony na GWSP
 • Możliwość prowadzenia badań diagnostycznych w sposób mobilny u klienta
 • Krótki czas badania (15 min)
 • Bezinwazyjna, bezpieczna metoda diagnostyczna
 • Autorskie spersonalizowane urządzenia terapeutyczne (Energy Cube)
 • Brak konieczności opuszczania firmy przez pracowników w celu wykonania badań (specjalista wykonuje badania w firmie) – oszczędność czasu i pieniędzy
 • Wiarygodność i dokładność wyniku badania STRD (badanie reakcji ciała zamiast np. nieobiektywnego testu)
 • Możliwość zbadania nieuświadomionych wzorców zachowań
  Możliwość znalezienia przyczyny dużo wcześniej niż pojawią się objawy somatyczne oraz będą one wykrywalne na tradycyjnych badaniach (USG, RTG itp.)
 • Możliwość znalezienia przyczyny problemu dużo wcześniej niż pojawią się objawy w firmie oraz będą one wykrywalne w tradycyjnych badaniach sprawozdań finansowych
 • Możliwość zastosowania profilaktyki
 • Możliwość monitorowania skuteczności terapii / działania
 • Obniżenie absencji pracowników
 • Podwyższenie efektywności pracowników
 • Możliwość uniknięcia konfliktów, strajków pracowniczych
 • Możliwość uniknięcia irracjonalnych żądań np. płacowych przez pracowników poprzez diagnostykę, profilaktykę oraz harmonizowanie układu nerwowego kadry
 • Wsparcie naukowe Akademii Wojsk Lądowych
 • Oprogramowane pozwalające na holistyczną diagnostykę klienta
 • Kompleksowe oprogramowanie dedykowanego różnym grupom terapeutów : coach, trener, mentor, psycholog, psychoterapeuta, dietetyk, fizjoterapeuta, naturoterapeuta, neurolog i inni
 • Aktywna grupa kilkudziesięciu wykwalifikowanych partnerów wykonujących diagnostykę STRD na terenie kraju
 • Możliwość analizy lidera, zespołów oraz całej firmy jako jednego organizmu złożonego z cech i kompetencji zawodowych
 • Diagnostyka wskaźników w tym wyprzedzających takich jak np.: nastrój i emocje w firmie (odpowiednik PMI), stan wypalenia zawodowego, odpowiednik SWOT na poziomie nieuświadomionym, odpowiednik analizy BCG na poziomie nieuświadomionym, odpowiednik analizy cyklu życia lidera, zespołu, produktu na poziomie nieuświadomionym, analiza macierzy marketing-mix na poziomie nieuświadomionym, diagnostyka zbliżającego się kryzysu na poziomie nieuświadomionym, diagnostyka z zakresu neurofinansów dedykowana do opracowania strategii inwestycyjnych na rynkach kapitałowych i walutowych, wiele innych